Závazná přihláška ke stánkovému prodeji

Krok 1 - Výběr akce

Pro výběr jiné akce přejděte na úvodní stránku zde.

Podmínky

Podmínky registrace ke stánkovému prodeji na akci Pálavské vinobraní 2024 naleznete v řádu stánkového prodeje. Odeslání přihlášky nezaručuje výběr ke stánkovému prodeji. Zda jste byli přijati Vás budeme informovat e-mailem po ukončení přihlašování.

Poslední den registrace na tuto akci je 31.5.2024 do půlnoci.

Celý řád stánkového prodeje naleznete zde (PDF).

Krok 2 - Kontaktní údaje (Fakturační údaje)

České IČO je osmimístné číslo obsahující číslice od 0 do 9 a nesmí obsahovat mezery či jiné znaky nebo text!

Adresa

Kontaktní osoba na místě

První kontaktní osoba

Druhá kontaktní osoba

Způsob úhrady

Poznámka pro inspektora

Do poznámky můžete napsat informace pro inspektora tržnice, které nepatří do specifikace sortimentu.

Vybrané lokality

Krok 3 - Lokality stánkového prodeje

Žádnou další lokalitu pro tuto akci nelze vybrat.
Není vybrána žádná lokalita. Přidejte ji v předchozím kroku.

Krok 4 - Souhrn

Položka ID pásky Cena
Celková cena k zaplacení včetně DPH 21% 0,00 Kč

Podmínky

Podmínky registrace ke stánkovému prodeji na akci Pálavské vinobraní 2024 naleznete v řádu stánkového prodeje. Odeslání přihlášky nezaručuje výběr ke stánkovému prodeji. Zda jste byli přijati Vás budeme informovat e-mailem po ukončení přihlašování.

Poslední den registrace na tuto akci je 31.5.2024 do půlnoci.

Celý řád stánkového prodeje naleznete zde (PDF).

Krok 5 - Odeslání

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

Souhlas s pořízením a použitím fotografií osoby

Tímto uděluji společnosti Mikulovská rozvojová, s.r.o., sídlem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ: 692 01, IČ: 276 89 310, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. C 52273 (dále jen „Správce“) souhlas

a) se zpracováním mých osobních údajů, a to v rozsahu jméno a příjmení, emailový a telefonní kontakt. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem mé účasti na výše vybrané akci jako prodejce na stánkovém prodeji v Mikulově a s tím související zajištění administrace pobytu na stánkovém prodeji, komunikace v průběhu stánkového prodeje, zasílání a předávání informací průběhu vybrané akce, zasílání newsletterů stánkového prodeje, zajištění akreditace na stánkový prodej, zasílání informací souvisejících se stánkovým prodejem, jakož i pro další nezbytné činnosti související s mou účastí na stánkovém prodeji. Doba zpracování osobních údajů je 10 let od udělení souhlasu a to z důvodů informování účastníků o dalších aktivitách a zasílání aktualit v rámci společnosti Mikulovská rozvojová, s.r.o. Jako poskytovatel osobních údajů, mám právo kdykoliv požádat správce o jejich vymazání z databáze, a to zasláním žádosti o toto vymazání na email gdprmr@mikulov.cz. Této žádosti musí být vyhověno.

Subjekt údajů bere na vědomí, že má právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po Správci informace o rozsahu údajů Správcem zpracovávaných, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, a dále právo požádat o výmaz těchto osobních údajů. Dále je subjekt údajů oprávněn vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů je subjekt údajů oprávněn obrátit se na Správce nebo dozorující orgán, a to Úřad pro ochranu osobních údajů. Subjektů údajů prohlašuje, že byl dostatečně seznámen se svými právy týkající se zpracování osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

V případě Vašeho nesouhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů, nebude moci Mikulovská rozvojová, s.r.o. administrovat Vaši účast a pobyt na stánkovém prodeji v Mikulově.


Zaškrtnutím souhlasíte s výše uvedenými informacemi.


Odesláním přihlášky potvrzujete, že jste se seznámili s Řádem stánkového prodeje v plném rozsahu a zavazujete se jej takto dodržovat.